Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy keresztjei

Szabadtéri keresztek elhelyezése Európa-szerte szokásos volt a temetők előterében, valamint kápolnák, templomok mellett (és/vagy külön keresztút befejezéseként). A legtöbb esetben a kápolna mellett volt a temető, így e két funkciójú kereszt ugyanaz. A múlt században és a századforduló idején vált szokássá az utak mentén, szőlők alján keresztek állíttatása hitéleti indíttatásból, máskor társadalmi státusz-szimbólumként. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy mára már e keresztek is beletartoznak a tájképbe és történetük megőrzése, állaguk megóvása az utókor feladata.

Ábrahámhegy keresztjei mind Keszthely környéki - jobb, vagy rosszabb minőségű - homokkőből készültek. Itt kell megjegyezni, hogy ugyanebből az anyagból készültek az újabb sirkeresztek, siremlékek is - kiszorítva a régi, permi vörös homokkőből készülteket (lásd régi temető). Érdekes, hogy ez a helyben megtalálható, könnyen hozzáférhető nyersanyag csak elvétve fedezhető fel a keresztek alapanyagában.

A keresztek többségén megtalálható az "INRI" (Jesus Nasarenus Rex Judeorum - Názáreti Jézus, a zsidók királya) felirat.

Az alábbiakban, koruk szerint sorba szedve mutatjuk be Ábrahámhegy e tájképi jellegzetességeit.


Rozmaring-kereszt = Kisörsi-kereszt = (Szücs-kereszt)

Ábrahámhegy - Szűcs kereszt

- útszéli kereszt a Patak utca és Árpád utca elágazásánál
(Szűcs Ferenc házával szemben volt a gyűjtés idején: 1982-ben)

Ábrahámhegy - Szűcs kereszt Ábrahámhegy - Szűcs kereszt Ábrahámhegy - Szűcs kereszt

- állíttatta Kiss-Eörsi Vadas Pál és Rozmaring Rozália 1839-ben

- felirata:

"AZ ISTEN DITSÉRETÉRE
KISS EÖRSI VADAS PÁL
ÉS ROZMARING RÓZSA
ÁLÍTATTA 1839 ÉVBEN"

- leírása: egyszerű lábazat zárópárkánnyal határolva (rajta a fenti felirat), enyhén sudarasadó középrészen fohászkodó Mária-dombormű, egyszerű kereszten a felirat alatt korpusz.

Ábrahámhegy - Szűcs kereszt Ábrahámhegy - Szűcs kereszt

- tájolása: Nyugat


Kőkereszt az öreg temetőnél

Ábrahámhegy - Kőkereszt az öreg temetőnél Kőkereszt az öreg temetőnél Kőkereszt az öreg temetőnél

- temetői kereszt a Szent János (Iván) kápolna körüli régi temetőben (Kápolnadomb)

- állíttatták 1850-ben

Kőkereszt az öreg temetőnél

- felirata:

"Az Isten dicséretére
Salföldi Molnár György és neje
született Balog Zsuzsanna
emeltették ezen Keresztet
Szent Abrohomba 1850"

- leírása: erős, zárópárkánnyal lezárt lábazatán szépen vésett zsinórírással a fenti felirat, hasáb alakú középrész előlapján imádkozó, népies Mária-szobor, liliomos szárvégződésű kereszten a felirat alatt Krisztus-szobor.

- tájolása: Kelet


Mohos-kereszt

Ábrahámhegy - Mohos-kereszt

- útszéli kereszt a szőlők szélén, a Fenyves utca és a Patak köz hármas útelágazásának közepén (a Mohos-villa telkének szegélyén)

- állíttatta a Mohos család 1885-ben

Ábrahámhegy - Mohos-kereszt Ábrahámhegy - Mohos-kereszt Ábrahámhegy - Mohos-kereszt

- felirata (kopott):

"Mohos Dániel
Cseri Julianna"
a talapzaton kopott 1885-ös évszám

- leírása: háromszögben törő párkányal lezárt talapzat, pártázattal végződő középrészen imádkozó Mária-szobor áll, élszedett, orrtagos kereszten a felirat alatt korpusz.

Ábrahámhegy - Mohos-kereszt Ábrahámhegy - Mohos-kereszt Ábrahámhegy - Mohos-kereszt

- tájolása: Nyugat


Kőkereszt a Szt. László templom előtt

Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt

- templomkereszt az "új templom" DNY-i sarkánál (Patak utca)

- 1887-ben állíttatták Badacsonytomajon

- 1987-ben restaurálva, részben újjáfaragva ide áthelyezték

Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt

- felirata (új):

"G.T. és B.R. - B.TOMAJ - 1887
ÁTHELYEZVE - ÁBRAHÁMHEGY - 1987"

- leírása: pártázattal lezárt, élszedett talapzaton csúcsíves tükörben a felirat, sudarasadó, élszedett középrészen imádkozó népies Mária-dombormű (erősen átfaragva), élszedett, orrtagos kereszten a felirat alatt korpusz.

Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt Ábrahámhegy - Kőkereszt a Szt. László templom előtt

- tájolása: Kelet


Jung-kereszt = Kőkereszt - másként Kükereszt

( - tőle délre fakereszt található)

Ábrahámhegy - Jung-kereszt

- útszéli kereszt a Szt.Iván utca - Kereszt utca elágazásánál (a Jung-szőlő - volt Weisz-birtok - sarkán áll)

- kora: 1890-es évek (?)

- felirata:

" KÖZADAKOZÁSBÓL
HELYRE ÁLLÍTTATTA
A RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
1948-BAN"

Ábrahámhegy - Jung-kereszt Ábrahámhegy - Jung-kereszt Ábrahámhegy - Jung-kereszt

- leírása: fogrovatos párkányal lezárt alsórészen mélyített tükörben az erősen kopott felirat, pártázatos lezárású középrészen csúcsíves, enyhén beugró fülke előtt Mária-szobor (köpenyén ultramarinkék festés nyomai) a kereszten korpusz.

- tájolása: Kelet


Fakereszt = Pléhkrisztus - "Volt kereszt"

(a fölötte lévő kőkereszttől ezzel a névvel különböztették meg)

Ábrahámhegy - Fakereszt

- útszéli kereszt a Szt.Iván utcában, a temető előterében

- kora: 20.sz.-i

- Újraállították 2002 Pünkösd havában:

Budai József, Koncz Anna, Budai László, Bán Rózsa

Ábrahámhegy - Fakereszt Ábrahámhegy - Fakereszt Ábrahámhegy - Fakereszt

- felirata: (nincs)

- anyaga: fa és lemez

- leírása: barnára festett fa kereszten feketére festett, pléh Mária, Krisztus és INRI tábla.

Ábrahámhegy - Fakereszt Ábrahámhegy - Fakereszt

- tájolása: Kelet


Borbél-kereszt = Borbély-kereszt

Ábrahámhegy - Borbély-kereszt

- útszéli kereszt a Honvéd utcában, bent a szőlőben (a Fülemüle utcai elágazáshoz közel - Borbély János szőlőjében)

Ábrahámhegy - Borbély-kereszt Ábrahámhegy - Borbély-kereszt

- állíttatta: Horváth Ferenc 1906-ban (A II.világháborúban a kereszt megsérült, 1945-ben helyreállíttatta Borbély János.)

- felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE..."

- leírása: az alsó részen mélyített tükörben erősen kopott, hiányos felirat, pártázatos lezárású középrészen lehajtott fejű Mária, a jobb oldali párkányon lehajtott fejű Mária-Magdolna, a baloldalin János apostol, a kereszten a felirat alatt korpusz.

Ábrahámhegy - Borbély-kereszt Ábrahámhegy - Borbély-kereszt Ábrahámhegy - Borbély-kereszt

- tájolása: Nyugat


Kőkereszt az új temetőben

Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben

- temetői kereszt Ábrahámhegy déli lejtőjén lévő temetőben (Szt.Iván utca) - körülötte az I.világháborúban elesettek emlékfái

- a talapzat keretén 1914-es évszám (helyreállítva 1983-ban, a helyreállításkor szürkéskékre festve)

Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben

- felirata - eredeti:

"ISTEN dicsőségére
............."

(az utolsó sor sajnos nem értelmezhető)

- az új, fehér márványtáblán:

"AZ ÁBRAHÁMHEGYI
HIVEK ADOMÁNYAIBÓL
ÚJRA ÉPÜLT
1983 MÁJUS 26-ÁN"

Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben

- leírása: gótizáló pártázattal lezárt alsó rész,homlokoldalán csúcsíves vakmérművű, sarokívmezőkben szőlőfürttel és -ággal díszített tükörben domborművű, szőlőfürttel és kalászos búzaszállal keretelt kehely alatt a fenti, eredeti feliratot az új tábla elfedi, a pártázatos lezárású középrészen, csúcsíves fülke előtt Mária imádkozó alakja, egyszerű kereszt a tábla alatti öntöttvas Krisztussal (amely a helyreállításkor készülhetett).

Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben Ábrahámhegy - Kőkereszt az új temetőben

- tájolása: Nyugat