Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.
  • Ábrahámhegyi Murci fesztivál 2018. szeptember 22.

Ábrahámhegy természeti kincsei

"Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz"

(Petőfi Sándor: A Tisza)


Ábrahámhegy hazánk - természeti értékek szempontjából - egyik legváltozatosabb, legértékesebb tájegységének, a Balaton-felvidéknek szívében terül el. Ezt a tájegységet D-DK felől Közép-Európa legnagyobb tava, a Balaton É-ÉNY felől a Veszprém-Nagyvázsony-Devecser törésvonal, az Eger-víz patak völgye határolja. Földtani és vízrajzi különlegességekben bővelkedő táj ez, növény- és állatvilága számos ritka fajt foglal magába.

Mezei virágok Mezei virágok Mezei virágok
Mezei virágok Mezei virágok Mezei virágok

Ábrahámhegy közvetlen környéke: a Tapolcai-medence bazalt tanú-hegyeivel és gazdag növényzetű mocsári- és láprétjeivel, a Káli-medence "kőtengereivel", valamint 7 védett állat- és növényfaj utolsó menedékeként szolgáló nedves rétjeivel már hosszabb ideje élvezi a védettséget. Az Ábrahámhegy községhez tartozó területek csak néhány éve kapták meg a védettséget, így az Örsi-hegy, illetve a Szilvádi-hegy Salföld felé néző lejtői.

A természeti értékek első csoportját a földtani különlegességek alkotják. Területünkön a Balaton-felvidék jellegzetes kőzete, a kedvelt és elegáns építőkő, az ún. Permi vörös homokkő alkotja a dombokat.

Permi vörös homokkő Permi vörös homokkő
Permi vörös homokkő Permi vörös homokkő

Dél-kelet felé haladva ez a nagyon kemény, de jól hasadó kőzet már inkább szürkés színű Örs határában, Nyugat felé, pedig már el is tűnik a felszínről. A szél és a csapadék preparálta ki az Örsi-hegy Balaton felé néző szegélyének impozáns sziklaképződményeit, a Bagoly-követ és a Róka-sziklát, de nem kevésbé szép ennek a mintegy 350 millió évvel ezelőtt keletkezett kőzetnek megjelenése a - ma már sajnos egyre jobban beépülő - Bökhegyen.

Ritka szép gyík Ritka szép gyík Sikló

Különleges - és ma már természetvédelem alatt áll - az Örsi-hegy növény- és állatvilága. Az alig háborgatott erdőket a mediterrán jellegű szárazabb, melegebb éghajlatot kedvelő tölgyesek alkotják. A hegytetőn és a délies lejtőkön a csertölgy, - többszáz éves, csodálatos példányai a Klastrom-völgyben láthatók, - míg a szűkebb, hűvösebb völgyszakaszokon a kocsánytalan tölgy és a gyertyán fordul elő.

Termetes vargánya Vargánya Pöffeteg gomba

Az irtásokat boróka lepi el. Az erdők és tisztások rendkívül gazdag aljnövényzetében 9 féle védett növényfaj, köztük a fekete kökörcsin, az orchidea-félékhez tartozó agár-kosbor, bíbor-kosbor jelenik meg.

Ábrahámhegy - Borókás Fekete kökörcsin Ábrahámhegy - Borókás

Ebben az erdőben található a Nemzetközi Természetvédelmi Szervezet Vörös Könyvében - azaz a legveszélyeztetettebb fajokat felsoroló jegyzékben - szereplő bogár, az aranyos bábrabló. Ez az utolsó menedéke hazánkban e fajnak! További ritkaság a nagytestű, ragyogó fémes színű dunántúli kékfutrinka, az aranypettyesfutrinka, bőrfutrinka és számos, meleg tölgyesekben élő, díszes levélbogár faj, köztük a nyolcpettyes levélbogár, amelynek összesen 4 lelőhelye ismert a Kárpát-medencében. Védett, mert rohamosan fogy, az ábrahámhegyi erdőkben még gyakori nagy szarvasbogár és orrszarvú bogár is.

nagy szarvasbogár aranyos bábrabló bogár kékfutrinka

Az Örsi-hegyen, és főleg a Szilvádi-hegyen található nagy kiterjedésű csarabosnak nemcsak tájképi szépsége megragadó (ősszel messziről világító lila szőnyeget al-kotnak virágai), hanem ez ad otthont a kiemelt értékű és ritkaságú lepkéknek és bogaraknak is. A Szilvádi-hegy csarabosából 90 (!) lepkefajt mutattak ki, köztük a pompás színezetű, csak itt élő, kis csarablepkét, vagy a ragyogó boglárkalepke-fajokat. Nem kevésbé ritka és értékes a csarabosokhoz kapcsolódó borókákban fejlődő bogárfaj, a borókacincér sem. A csarabnak ez a terület a legnyugatibb előfordulási helye a Kárpát-medencében!

Egy ritka lepke... Egy ritka lepke... Egy ritka lepke...

Külön említést - és védelmet - érdemel a Burnót patak völgye. A patak vizes élőhelyéhez csatlakozóan (a homokbánya és a volt malom közti szakaszon) rendkívüli fajgazdagságban fordulnak elő a kérészek, álkérészek, szitakötők, fátyolkák - csupa olyan faj, amelyek fejlődése az itt még tiszta patakvízhez kötődik.

Ábrahámhegy - Burnót-patak Ábrahámhegy - Burnót-patak Ábrahámhegy - Burnót-patak
Burnót-patak - Szitakötő Burnót-patak - Szitakötő Burnót-patak - Szitakötő

Ami ezen kincsek pusztulását érinti, területünket az akác térhódítása veszélyezteti, az erdők, a csarabos kiszáradása, - leginkább azonban az emberi tevékenység: a fák kivágása, a növények pusztítása, a védett területek zavarása, a szennyezés, a szemétlerakás...

Sündisznó szarvasbogár

Őslakosokon és nyaralókon egyaránt múlik, mit őrzünk meg unokáink számára Ábrahámhegy kincseiből.