Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy képviselő-testületi ülés 2009. október 27.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel/fax: 87/471-506.

Meghívó


Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését

2009. október 27. 15.00 órára

hívom össze az ábrahámhegyi polgármesteri iroda helyiségébe.


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. 3./ bekezdése alapján nyilvános ülés keretében:

Napirend:

1. Haszongépjárműhöz kapcsolódó közlekedési szolgáltatás használati szabályzata és az ahhoz kapcsolódó rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés | Melléklet | Melléklet

2. Temetőkápolna építése és a ravatalozó felújítása tárgyú beruházáshoz
kapcsolódóan közbeszerzési szakértő kiválasztása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

3. Nagy Lajosné útügye. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

4. Melkovics Pálma vízibicikli kölcsönző bérleti díjának csökkentésére beadott kérelme.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

5. 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

7. Badacsonytomaj Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési eljárásban történő részvételről döntés. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

8. "Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól" szóló
11/2009. /IX.17./ rendelet módosítása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

9. Fehér György és társa ingatlanrész felajánlása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

10. A DRV Zrt.-vel kötendő Ábrahámhegy község szennyvízcsatorna hálózatán lévő házi átemelők 2009. évére vonatkozó szerződéstervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

11. Belterületi helyrajzi számok megszűntetése a Balaton medrében.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

12. Ábrahámhegy község strandján a büfék előtt lévő füves terület átépítésére érkezett ajánlatok.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

13. Ábrahámhegyi Polgárőrség kérelme. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester


Tájékoztató:

14. A 2009. évi állami díjtámogatásról csatorna és ivóvíz tárgyában.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

15. A lekötött betét számlavezető bankhoz történő átviteléről.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

16. A 2009. III. n. évi képviselő-testületi határozatokról. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

17. A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző | Előterjesztés

18. LEADER pályázatról. | Előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző


Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2009-10-20.

Vella Zsolt
polgármester