Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy képviselő-testületi ülés 2010. november 15.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel/fax: 87/471-506.

Meghívó


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján és Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IX. 17.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. november 15. 15.00 órára

hívom össze az ábrahámhegyi polgármesteri iroda helyiségébe.


Napirend:

1. A helyi adókról szóló 15/2009. /XII. 14./ rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

2. Módosító javaslat a polgármester költségátalányának megállapítására.
Előterjesztő: Kovács József alpolgármester | Előterjesztés

3. Alpolgármester költségátalányának megállapítása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

4. A települési képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról szóló 11/2006./XI.15./ rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

5. Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés | Melléklet

6. Körjegyzőség 2010. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző | Előterjesztés | Melléklet

7. Ábrahámhegy Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés | Melléklet

8. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 2011. év vonatkozásában.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

9. Szennyvízhálózat eszközhasználati díj megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

10. Szennyvízcsatorna házi-átemelők karbantartásának 2010. évi szerződéskötése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

11. Belterületi helyrajzi számok megszűntetése Balaton medrében.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

12. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. /XII. 15./ számú a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének részleges módosításáról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

13. Településrendezési Terv tárgyában benyújtott észrevételek tárgyalása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

14. Körmici ivóvíz ellátás tárgyában tulajdonosi hozzájárulásról ill. nyilatkozat kiadásáról döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

15. Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 3/2010. /III. 24./ rendelettervezetének elfogadása, valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján érintettek részére történő megküldésről döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

16. Falugondnoki szolgálat létrehozása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

17. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárása során hozott határozat ellen fellebbezés benyújtása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

18. Ábrahámhegy önkormányzat épületei és azokban lévő elektromos készülékek villámvédelmi felülvizsgálatára érkezett ajánlatról döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

19. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temető rendjéről szóló 5/2003. /III. 31./ rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

20. Jelentés a 2010. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

21. Tanulmányi szerződés kötése. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester


Tájékoztató

22. A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző | Előterjesztés

23. A 2010. évben lefolytatott belső ellenőrzésről.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdése alapján és Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IX. 17.) rendeletének 15. §. (8) bekezdése alapján ZÁRT ülés keretében:

1. Ápolási díj megállapítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

2. Ápolási díj megszüntetése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester


Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2010-11-08.

Vella Zsolt
polgármester