Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók

Boldog Új Esztendőt Kívánunk

Boldog Új Esztendőt Kívánununk minden kedves honlap látogatónknak!

  • Boldog Új Esztendőt
  • Ábrahámhegy télen
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy képviselő-testületi ülés 2010. november 15.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel/fax: 87/471-506.

Meghívó


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján és Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IX. 17.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. november 15. 15.00 órára

hívom össze az ábrahámhegyi polgármesteri iroda helyiségébe.


Napirend:

1. A helyi adókról szóló 15/2009. /XII. 14./ rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

2. Módosító javaslat a polgármester költségátalányának megállapítására.
Előterjesztő: Kovács József alpolgármester | Előterjesztés

3. Alpolgármester költségátalányának megállapítása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

4. A települési képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról szóló 11/2006./XI.15./ rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

5. Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés | Melléklet

6. Körjegyzőség 2010. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző | Előterjesztés | Melléklet

7. Ábrahámhegy Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés | Melléklet

8. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 2011. év vonatkozásában.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

9. Szennyvízhálózat eszközhasználati díj megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

10. Szennyvízcsatorna házi-átemelők karbantartásának 2010. évi szerződéskötése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

11. Belterületi helyrajzi számok megszűntetése Balaton medrében.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

12. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. /XII. 15./ számú a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének részleges módosításáról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

13. Településrendezési Terv tárgyában benyújtott észrevételek tárgyalása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

14. Körmici ivóvíz ellátás tárgyában tulajdonosi hozzájárulásról ill. nyilatkozat kiadásáról döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

15. Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 3/2010. /III. 24./ rendelettervezetének elfogadása, valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján érintettek részére történő megküldésről döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

16. Falugondnoki szolgálat létrehozása. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

17. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárása során hozott határozat ellen fellebbezés benyújtása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

18. Ábrahámhegy önkormányzat épületei és azokban lévő elektromos készülékek villámvédelmi felülvizsgálatára érkezett ajánlatról döntéshozatal. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

19. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temető rendjéről szóló 5/2003. /III. 31./ rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

20. Jelentés a 2010. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester | Előterjesztés

21. Tanulmányi szerződés kötése. | Előterjesztés
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester


Tájékoztató

22. A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző | Előterjesztés

23. A 2010. évben lefolytatott belső ellenőrzésről.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdése alapján és Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IX. 17.) rendeletének 15. §. (8) bekezdése alapján ZÁRT ülés keretében:

1. Ápolási díj megállapítása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

2. Ápolási díj megszüntetése.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester


Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2010-11-08.

Vella Zsolt
polgármester