Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDŐEGYESÜLET

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Adószám: 1891 7530 - 1 - 19
Számlaszám: 11707024-20345451
1016 Budapest, Piroska u. 7
Telefon: 06-1/375-0235


2.§ Az Egyesület neve: Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Az Egyesület székhelye: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Az Egyesület alapításának éve: 1994. április 30.

Az Egyesület működési területe: Ábrahámhegy

3.§ Az Egyesület az 1934-ben alapított Ábrahámhegyi Fürdőegyesület hagyományainak újjáélesztésében és megőrzésében a Fürdőegyesület jogutódjának tekinti magát.

(idézet az alapszabályból)


Egykori tevékenysége (1934-1944):

Vasúti átjáró építéseTeniszpályastrand kiépítése

A fürdőélet és a település fejlesztése ezen belül a strand kiépítése, fejlesztése, fásítás, a település villamosítása, vasúti átjáró építése, teniszpálya létesítése, ábrahámhegyi képeslapok kiadása, a közösségi élet kialakítása és fenntartása, stb.

(Elnök: Dr. Pattantyús-Á. Géza, műegyetemi professzor)


Mai tevékenysége (1994-től):

5. § (1) Az Egyesület céljai:

a) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása az ábrahámhegyi lakosság és üdülőtulajdonosok körében;
b) a Balatonpart és a környezet fokozott védelme az önkormányzattal együttműködésben;
c) a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének szorgalmazása;
d) a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek elősegítése, egészséges életmódra nevelés, ösztönzés a lakosság körében;
e) a hagyományok őrzése, kulturális programok szervezése.

6. § Az Egyesület feladatai:

a) a környezet védelme és tisztasága érdekében - az önkormányzattal együttműködve - a település és a vízfolyások tisztántartásának szorgalmazása, az illegális szemét-lerakóhelyek felszámolásának kezdeményezése;
b) részvétel a helyi kulturális élet fejlesztésében, a helyi hagyományok ápolásában;
c) a sporttevékenység elősegítése, különösen a strandi és a vízi sportok terén, valamint a kerékpáros turizmus elősegítése;
d) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.

(idézet az alapszabályból)


Megvalósult kezdeményezések, tevékenységek:

Ábrahámhegyi Hírmondó fejléce

Az Ábrahámhegyi Hírmondó (helyi újság) kezdeményezése és szerkesztése, kiállítások szervezése (vasúti, festmény, fénykép, Csörgey), ismeretterjesztő előadások szervezése, képeslapok kiadása, virágosítási akció szervezése, kerékpártúrák szervezése, történeti dokumentumok, képek gyűjtése, az Ábrahámhegyi Krónika (helytörténeti könyv) anyagának gyűjtése és szerkesztése, részvétel a település hosszútávú fejlesztési koncepciójának elkészítésében, közterületi szemétgyűjtők beszerzésében, kihelyezésében. A további tevékenységekről olvashat az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület története Jelen c. fejezeteiben.


Az Egyesület elnökei:

Dr. Nádori László, a Testnevelési Főiskola ny. tanára (1994-1995.)

Dr. Göllesz Viktor, a Gyógypedagógiai Főiskola ny. professzora (1994-1999.)

Dr. Zalatnay Ottó, ny. közgazdász (1999-2004)

Dr. Medzihradszky Kálmán, ny. vegyészprofesszor (2004-2008)

Dr. Ballagi Farkas, a Kapuvári Kórház ny. főorvosa, 2008-2010

Pattantyús-Á. Miklós, geofizikus tud. mtárs, (2010-től)


A jelenlegi elnökség képviselője: (a 2010. évi választás alapján:)

Ügyvezető-elnök:

Pattantyús-Á. Miklós, Budapest,
E-mail: miklos@elgi.hu

Elnökségi tagok:

Dr. Ballagi Farkas, Kapuvár,
E-mail: lupusz@vivamail.hu

Borbély Gyula, Ábrahámhegy

Dr. Ghimessy László, Budapest

Dr. Matskási István, Budapest,
E-mail: matskasi@nhmus.hu

Dr. Medzihradszky Kálmán, Budapest,
E-mail: medzy@caesar.elte.hu

Vönöczky András, Pécs,
E-mail: vonoczky@witch.pmmf.hu

Ellenőrző Bizottság:

Ninausz György, Budapest (elnök)

Juhász István, Budapest, (tag)

Nagy György, Ábrahámhegy (tag)


Taglétszám 2010-ben: 99 fő

Tagdíj:

2000 Ft/év (aktív dolgozó)

1000 Ft/év (nyugdíjas)

Taglétszám 2010-ben


Költségvetési mutatók:

Év végi egyenleg: A bevételek megoszlása:
1995: 85.075,- Ft  
1996: 99.050,- Ft  
1997: 170.304,- Ft  
1998: 231.736,- Ft  
1999: 328.043,- Ft  
2000: 424.030,- Ft  
2001: 563.448,- Ft (tagdíj+tám.: 49 %, adó 1%: 48 %)
2002: 642.679.- Ft (tagdíj: 36 %, adó 1%: 62 %)
2003: 733.965,- Ft (tagdíj+tám.: 42 %, adó 1%: 57 %)
2004: 732.484,- Ft (tagdíj+tám.: 46 %, adó 1%: 52 %)
2005. 788.674,- Ft (tagdíj+tám.: 46 %, adó 1%: 52 %)
2006. 703.425,- Ft (tagdíj+tám.: 62 %, adó 1%: 37 %)
2007. 798.284,- Ft (tagdíj+tám.: 50 %, adó 1%: 49 %)
2008. 792.831,- Ft (tagdíj: 50 %, adó 1 %: 49 %)
2009. 913.728,- Ft (tagdíj+tám.: 56 %, adó 1 %: 42 %)
2010. 829.725,- Ft (tagdíj: 46 %, adó 1 %: 53 %)

Adószám: 1891 7530 - 1 - 19

Számlaszám: 1170 7024 - 2034 5451 (OTP Bp. VII. ker. fiók)

Postacím: Pattantyús-Á. Miklós, 1016-Budapest, Piroska u. 7.

E-mail: miklos@elgi.hu


Frissítve: 2011. március 10.


Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület története - (A Jelen)

1. Újjáalakulás (1993-94.)


Dr. Nádori László1993 augusztusában hívta össze Ábrahámhegy lakosait és nyaralóit dr. Nádori László, a Testnevelési Egyetem tanára ábrahámhegyi nyaraló) Baráti Kör alakítására, a helyi sport- és kulturális élet fellendítésére, abból az alkalomból, hogy akkorra készült el - pályázati támogatások segítségével - a helyi kultúrház és tornaterem felújítása és sportolásra alkalmassá tétele. Ezen a szeptemberi alakuló összejövetelen 175 fő vett részt. Dr. Nádori Lászlót a résztvevők meg is bízták a Baráti Kör megalakításának lebonyolításával. A résztvevő ősnyaralók, illetve az átmeneti időszakra megválasztott vezetőségi tagok rögtön felismerték az egykori fürdőegyesület föltámasztásának lehetőségét. A januári vezetőségi ülés elfogadta a fürdőegyesület jogutódaként való működést, és így 1994. április 30-án, az első közgyűlésen, újjáalakult az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület, amit a Veszprém Megyei Bíróság 1994. októberében bejegyzett.

A lelkes csapat rögtön óriási terveket szőtt, amelyek nagy részét meg is valósította. Már 1994-ben beindította - az önkormányzat egyetértésével és anyagi segítségével - a helyi újságot, az Ábrahámhegyi Hírmondó-t, amelyet társadalmi munkában három évig szerkesztett. A templomban Búcsúnapi egyházzenei áhitatot (zenekari koncertet) szervezett.


2. Az első év (1995.)


Az 1995. évre komoly kulturális program készült, amelynek megvalósítása az alábbiak szerint történt:

- kéthetenkénti közművelődési előadássorozat (összesen tíz alkalommal) közérdekű (környezet-védelem, cukorbetegségek, a Balaton állapota, földrajz, természeti kincsek, stb.) témákban;

- gitárzenekari koncert a búcsúnapon a templomban;

- három napos kerékpártúra a fogyatékos és egészséges gyermekek számára a környéken, két alkalommal;

- az önkormányzattal együttműködésben a vasúti megálló 70 éves jubileumi ünnepségének megszervezése a MÁV mozgósításával augusztus 5-én;

70 éves jubileumi ünnepségVasúti kiállítás

- erre az alkalomra állandó vasúti kiállítás létrehozása a váróteremben;

- az újságban folyamatosan írások közlése a környezetvédelem érdekében;

- elkezdődött a település múltjával kapcsolatos adatgyűjtés (levéltárak, múzeumok) és a képanyag gyűjtése (képeslapok, régi fényképek).

- hatféle új ábrahámhegyi képeslap megjelentetése (egyenként 2000 példányban) szponzorok segítségével;

Ábrahámhegyi képeslapÁbrahámhegyi képeslap

(A programok ötletei és megvalósításuk kivitelezése nagyrészt Dr. Göllesz Viktor, alelnök aktív tevékenységének volt köszönhető.)

Dr. Göllesz ViktorA helyi önkormányzattal - kisebb súrlódásoktól eltekintve - viszonylag jó kapcsolat alakult ki: a rendezvények mindig egyeztetéssel, közös szervezéssel történtek, a helyi közösségi termeket az egyesület ingyen kapta használatra. Együttműködési megállapodást írásos formában ennek ellenére nem sikerült létrehozni, a helyi döntésekbe nemigen szólhattunk bele, a "kölcsönös" tájékoztatás egyoldalú volt (mi egyeztettünk).

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségébe (BFSZ) a Fürdőegyesület alakulásának pillanatában belépett. A Hírmondó szerkesztői (egyesületi tagok) szeptemberben összehívták a Balatonparti lapok szerkesztőit, hogy egy Lapszövetség létrehozását szorgalmazzák (ez a kezdeményezés azóta elhalt, mindössze néhány balatoni lap egymásnak történő kölcsönös eljuttatása emlékeztet rá).


3. A hőskor (1996.)


Az egyesület második éve Ábrahámhegyen a település-identitásának kialakítása jegyében telt. Ekkor készült Ábrahámhegy címere, amelynek változatainak kidolgozásában, az ajánlásokban tevékenyen részt vett az egyesület. Erre az alkalomra terveztük közösen a település történetéről szóló Ábrahámhegyi Krónika kiadását, amelynek szorgalmazásában, az anyaggyűjtésben és a szerkesztésben az egyesület tagjai komoly szerepet vállaltak. A nyomdai költségeket az önkormányzat fedezte.

Ábrahámhegy címereFekete József - Ábrahámhegyi Krónika

Az évi rendes közgyűlésen dr. Nádori László, elnök lemondott, új vezetőségválasztás történt a következő négy évre. Az új elnök Dr. Göllesz Viktor, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola ny. igazgatója lett.

Az év - egyesületi szempontból - legfontosabb eseményei:

- június 2-8. festménykiállítás szervezése;

- június 9-16. Török József, ábrahámhegyi építőmester emlékkiállításának bemutatása;

- június 30. zászló- és jelkép (címer) avatási ünnepség (a zenei közreműködést és a mazsorett-csoportot a rendezvényre az egyesület szervezte);

- ugyanezen alkalomból az Ábrahámhegyi Krónika megjelenése;

- augusztusban megjelent dr. Göllesz Viktor Ábrahámhegyi Jegyzetek c. könyve;

- szeptemberre a képviselőtestület elnevezte a Pattantyús-sétányt a Fürdőegyesület néhai elnökének emlékére, az egyesület emléktáblát készíttetett, amelyet dr. Pattantyús-Á. Géza halálának 40. évfordulója alkalmából az apát úr, egyedülálló ünnepség keretében megáldott;

Pattantyús-sétány emléktábla avatásÁbrahámhegyi Jegyzetek

- az egyesület felvette a kapcsolatot az ábrahámhegyi iskola pedagógusaival, "rendhagyó" órákat tartott az újság készítéséről, a környezetvédelemről, ábrahámhegyi neves személyekről (pl. Csörgey Titusz), madár megfigyelési és leírási versenyt, valamint közterületi virágosítási akciót hirdetett a gyerekeknek.


4. Viták (1997-98.)


1997-ben a helyi értelmiség felismerte a fürdőegyesület kezdeményezéseiben rejlő lehetőségeket és egyoldalúan "átvette" az újság szerkesztését. Ebből kisebb nézeteltérés keletkezett, de az egyesület folytatta tevékenységét alkalmazkodva az új helyzethez: kisebb lelkesedéssel ugyan, de továbbra is küldte az írásokat a helyi újságba, ahol azokat le is közölték. Az egyesület elnöksége elhatározta egy saját orgánum létrehozását, amelyet a tervek szerint Egyesületi Tükör címmel évente egyszer eljuttat minden tagja, a képviselők és a Hírmondó szerkesztősége számára

Egyesületi Tükör

További tevékenységek:

- folytatódott a már az előző évben megkezdett anyaggyűjtés a Csörgey Titusz emlékkiállítás elkészítéséhez;

Csörgey Emlékkiállítás

- meghirdettük az utcanévtáblák környéki virágosítási akciót az iskolában a helybéli gyermekek számára;

virágosítási verseny
- június 14. a Csörgey Emlékkiállítás létrehozása és megnyitása Ábrahámhegyen;
- júliusra elkészült a Csörgey-emlék-park tervezete, amelyet képviselőtestületi döntésre átadtunk;
- augusztus 20. a virágosítási verseny eredmény-hirdetése, jutalmak osztása a gyerekeknek;
- november 10. a fürdőegyesület bemutatta a Csörgey-vándorkiállítást a tiszaföldvári Művelődési Házban;

Itt meg kell magyaráznunk, hogy ki is volt Csörgey Titusz (1875-1961), miért "kell" a Csörgey kiállítás, és miért fontos ez Ábrahámhegyen? Ismét az Ábrahámhegyi Krónikából idézünk:

Csörgey Titusz"Remete volt Csörgey Titusz egész életében, pákász, ahogyan saját magát nevezte. Irtózott a nyilvános szerepléstől, a minisztériumi kilincselésektől, de még a tudományos összejövetelektől, értekezletektől, ülésektől is. A dísz-doktorrá avatásán csak annyit mondott, hogy inkább a nádast bújó pákász, mint tudós, aki a másikat fúrja az íróasztal mellől. Máskor meg kijelenti, hogy a Madártani Intézetben történt kinevezésével a szilaj pákászból az íróasztal szomorú rabszolgája lett. ...

A magas életkort elért tudóst barátai, pályatársai "ábrahámi remetének" nevezték...

Csörgey a "pákászon" kívül mindig inkább művésznek érezte magát, mint tudósnak. Már fiatal korában a megfigyelt madarakról gyönyörű vázlatokat készített, sőt később festményeken ábrázolta madár-illusztrációit... Ezen tevékenysége annyira világszínvonalú, hogy felkérésre holland és olasz madárvédő kiadványok illusztrációit is ő készíti...

A hajdani Csörgey ház1914-ben meghal Herman Ottó, és a Madártani Intézet vezetése ideiglenesen Csörgeyre hárul...

1934-ben a debreceni tudományegyetem dísz-doktorrá avatja...

1935-ben mint kisérletügyi főigazgató vonul nyugdíjba és ettől kezdve teljesen balatonfelvidéki lesz, aki legfeljebb évente egyszer látogat el Ábrahámhegyről Budapestre...
A Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága a Madártani Intézet közreműködésével Ábrahámhegyen, a tudós volt házában kis múzeumot rendezett be, amely bemutatta a madártan hőskorát és kegyelettel őrizte Csörgey emlékét. A múzeum a 60-as évek végén megszűnt. Újjá varázsolásáról most már az utókornak kell gondoskodnia!"
(A házat a tanácsi rendszerben eladták.)

A balatoni útikönyvek, térképek és minden tájékoztató - még a 2000 évben kiadottak is! - megemlítik az Ábrahámhegyen, a Csörgey házban található madártani kiállítást, mint felkeresendő látnivalót. Hát ennek a hírverésnek próbál megfelelni a fürdőegyesület.

1998 év elején a veszprémi Napló egyik munkatársa felfigyelt az egyesület tevékenységére (a számukra elküldött Egyesületi Tükör első száma alapján), és - az érintettek értesítése nélkül - váratlanul megjelent egy írás "Baráti kéznyújtásra várva" címmel, amely lényegében elmarasztalta a helyi képviselőtestületet a fürdőegyesület tevékenységének nem megfelelő mértékben történő figyelembevétele miatt. Ebből újabb csete-paté keletkezett a helyi vezetőség és a fürdőegyesület között.

Kitűzött tevékenységünket azonban - némi kompromisszum készség kinyilvánítása után - folytatni tudtuk, - bár nem mindig Ábrahámhegy illetékességi körén belül:

- megjelentettük és elküldtük a tagoknak (és illetékes helyekre) az első Egyesületi Tükör '97. c. kiadványunkat 350 példányban;
- bemutattuk a Csörgey-vándorkiállítást és ünnepélyes megnyitót tartottunk:
- márciusban Tordason, a Művelődési Házban,
- májusban Balatonkenesén, a Faluházban,
- novemberben Balatonfűzfőn, a fűzfőgyártelepi Művelődési Házban;

sörgey-vándorkiállításFény-tér-kép Kiállítás

- augusztusban megnyitottuk a régi és mai ábrahámhegyi képeket, térképeket bemutató Fény-tér-kép Kiállítást, amely közel három hétig tartott nyitva a nagy érdeklődésre való tekintettel;

- kapcsolatba léptünk a TVSK Ábrahámhegyi Csoportjával (mint civil szervezettel) a közös munkálkodás érdekében. Fölajánlottuk számukra az Egyesületi Tükör fórumát beszámolóik, tájékoztatójuk közzétételére.

1998-ban a közgyűlést kétszer kellet összehívni, és az mindkét alkalommal határozat-képtelen volt a megjelent tagok igen kis létszáma miatt. Ugyanakkor az egyesület anyagi támogatottsága a tagok részéről folyamatosan nőtt. A polgármester úr mindkét közgyűlésen megjelent (májusban Ábrahámhegyen és novemberben Budapesten is) - ezt a gesztust pozitív megnyilvánulásnak könyveltük el az önkormányzat részéről.

A taglétszám alakulása
A taglétszám alakulása

A vagyon alakulása
A vagyon alakulása

A közgyűlésen résztvevők létszáma
A közgyűlésen résztvevők létszáma


5. A konszolidáció éve (1999.)


1999-ben nagy veszteség érte mind a fürdőegyesületet, mind Ábrahámhegy közösségét és legfőképp a gyógypedagógus társadalmat, a fogyatékosokkal foglakozó szakembereket országosan. Márciusban meghalt Dr. Göllesz Viktor. A helyiek, az egyesület képviselői és a szakmai barátok közösen, óriási létszámban vettek részt e nagy tiszteletben álló közéleti személyiség ábrahámhegyi temetésén. Talán ez a sajnálatos esemény is hozzájárult egymás kölcsönösen nagyobb figyelembe-vételéhez, tiszteletben tartásához és a közös munka produktív elősegítéséhez. Ő még halálával is kedvenc nyaralóhelye, Ábrahámhegy érdekeit szolgálta.

Az élet azonban megy tovább. Néhai elnökünk ötletei, kezdeményezései, félbemaradt munkássága, szellemi hagyatéka bőven adott folytatnivaló tevékenységet egyesületünknek is. Ráadásul épp ebben az évben akart a Tapolcai Városi Ügyészség is törvényességi felülvizsgálatot tartani az egyesületnél, amelyre májusban került sor.

Tevékenységeink összefoglalása:

- januárban megjelent az 1998. évi Egyesületi Tükör;

- márciusban temetési szertartás Ábrahámhegyen (és a kapcsolatos teendők szervezése);

- május 7. ügyészségi felülvizsgálat a Tapolcai Ügyészségen;

- május 10. bemutattuk a Csörgey vándorkiállítást Zircen, a Természet-tudományi Múzeumban;

Csörgey vándorkiállítás Zircen

- június 5. közgyűlés, amelyen mb. elnököt választottunk Dr. Zalatnay Ottó személyében;

- augusztus 6. egyeztető megbeszélés a polgármester és az egyesület új elnöke között;

- szeptember 10. megjelent az Újabb Ábrahámhegyi Jegyzetek, Göllesz Viktor emlékére, az őáltala összeállított anyagokból;

- szeptember 18. a Csörgey-vándorkiállítás megnyitója Salföldön, a Természetvédelmi Majorban;

Csörgey-vándorkiállítás megnyitója Salföldön

- októberben Dr. Göllesz Viktor (egyesületünk elhunyt elnöke) posztumusz "Balatonért díj"-at kapott a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségétől;

Posztumusz "Balatonért díj"

- november 22. megnyílt a Csörgey madártani kiállítás Balatonföldváron, a Bajor Gizi Közösségi Házban.

Kiállítás Balatonföldváron

Itt kell megemlíteni a félbemaradt, a különböző okok (pl. szervezők vagy érdeklődés hiánya) miatt elhalt kezde-ményezéseket, amelyek folytatása nem valósult meg:

Csörgey emlékbélyeg kiadása, a Madárkert mozgalom folytatása, kiszélesítése, az ábrahámhegyi postahivatal korszerűsítése (illetve annak szorgalmazása), az Egymással Egymásért kerékpártúrák szervezése, a "parlagfű-akció" kiteljesítése, képeslapgyűjtő klub létrehozása - mindezek néhai elnökünk szellemi hagyatéka, amik folytatására nem volt kapacitásunk.

Elkészült viszont - dr. Ghimessy László, ny. erdőmérnök, elnökségi tagunk jóvoltából - az ábrahámhegyi Csörgey-park újabb megvalósítási terve, valamint egy elképzelés - szintén mérnöki terv - a Bökhegyen létesítendő, régóta vágyálomként szereplő kilátóról. Mindkettőt közzétettük a '99. évi Egyesületi Tükörben.

Csörgey-park és a kilátó tervei
Csörgey-park és a kilátó tervei


6. Folyamatos munka (2000-2002.)


2000-ben nem kellett programot kitalálni, magától adódtak a szükségszerű teendők. Négy év elteltével esedékessé vált a vezetőségválasztás, valamint az alapszabályt is módosítani kellett a törvényi előírásoknak megfelelően. Erre az évre esett a vasúti megállóhely 75. éves fennállásának jubileuma, valamint a korábbi elhatározás szerint kétévente megrendezendő ábrahámhegyi fényképkiállítás.

Az események időbeli sorrendben:

- januárban megjelent az 1999. évi Egyesületi Tükör;

- a tél folyamán felújítottuk és kiegészítettük a Csörgey-kiállítás anyagát;

- március 25-én bemutattuk Iregszemcsén a Csörgey-vándor-kiállítást;

Madártani kiállítás megnyitója SarródonIregszemcse -  Csörgey-vándor-kiállítás

- májusban felújítottuk és előkészí-tettük a vasúti kiállítás anyagát;

- május 24-én megnyílt a Csörgey madártani kiállítás Sarródon, a Fertő-Hanság Nemzeti Park központjában;

- júniusban közgyűlés, amelyen megtörténik az Alapszabály módosítása és az új vezetőségi tagok megválasztása;

Vasúti megállóhely 75. születésnapja

- augusztus 5. a vasúti megállóhely 75. születésnapjának megünneplése a MÁV képviselőivel közösen, a fürdőegyesület és az önkormányzat közös szervezésében, és a felújított várótermi állandó kiállítás bemutatása;

- augusztus 13. Ábrahámhegy régi és új képeken c. fénykép kiállítás megnyitója;

Fénykép kiállítás megnyitója

- november 11. balatoni civil szervezetek találkozója a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) szervezésében, amelyen részt vettünk és bemutatkoztunk.


A 2001. év két fontos esemény jegyében zajlott. Egyik, hogy elkezdődött a Településfejlesztési Koncepció kidolgozása, amelynek véleményezésében, javaslataiban - felkérésre - tevékenyen részt vettek az egyesület tagjai. A szomorú esemény pedig az, hogy az önkormányzat megszüntetni kényszerült az iskolát és óvodát források hiányában. Ez felsőbb jóváhagyás mellett történt - bár sokak, többek közt a fürdőegyesület nemtetszése ellenére.

Az egyesületi események a következők voltak:

- januárban megjelent a 2000. évi Egyesületi Tükör;

- márciusban belső könyvelési ellenőrzést tartottunk hivatalos szakértő bevonásával;

- március 17. Göllesz Viktor, elhunyt elnökünk sírkövének felszentelése, a megemlékezés szervezése;

Elhunyt elnökünk sírköve

- áprilisban a Csörgey-kiállítás anyagát - további bemutatóhely hiányában - Budapestre szállítottuk, egyelőre megőrzés végett;

- május 18. egyeztető tárgyalás az önkormányzattal a településfejlesztési koncepció elveiről, írásos javaslat beterjesztése az egyesület részéről;

- júniusban lezajlott az évi rendes közgyűlés.

Ebben az évben rendezvényt nem kezdeményeztünk.

Az iskola bezárása ugyan nem egyesületi esemény, de annyiban érintett bennünket is, hogy korábban jó kapcsolatunk volt mind a pedagógusokkal, mind a gyerekekkel, valamint anyagi és erkölcsi támogatásunkat is fölajánlottuk a további működtetés érdekében. A szomorú esemény - a kiürült épület kapcsán - azonban lehetőséget teremtett a Csörgey kiállítási anyag régen óhajtott, helyben történő elhelyezésére, valamint egyben a régi emlékek, fényképek és tárgyak kiállítására, a helytörténeti kiállítás létrehozására. Ez az elképzelés hamarosan az egyesület hivatalos javaslatává vált.


A 2002. évben ismét szomorú esemény történt: elhunyt Széll Lajos, önkormányzati képviselő, elnökségi tagunk. Egyesületi szempontból azonban pozitív dolgok is történtek, úgymint, megalakult a NABE (Nők a Balatonért Egyesület) helyi csoportja, amely társ-egyesülettel azonnal gyümölcsöző kapcsolat alakult ki, valamint lehetőségünk adódott Ábrahámhegy frissen készült honlapján is bemutatkozni. A kétévente rendezendő fénykép kiállítás már rutinszerűen is történhetett volna, de ebben az évben más, környékbeli fotósokat is meghívtunk, így csoportos, tíz kiállító anyagát magába foglaló kiállítás szervezését vállaltuk.

Az események időrendi sorrendben:

- január 6. elkészült az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület véleményezése Ábrahámhegy Település-fejlesztési Koncepciójának tervezetéhez, amelyet határidőre postáztunk;

- január 28. megjelent a 2001. évi Egyesületi Tükör a TVSK vitorlás mellékletével 350 példányban;

- március 11. Széll Lajos, ábrahámhegyi önkormányzati képviselő, egyesületi elnökségi tag temetése Ábrahámhegyen. Ezen a szomorú eseményen való közös részvétel ismét elősegítette az üdülők és helyben lakók közös gondolkodását, munkálkodását;

Széll Lajos elnökségi tag temetése

-június 1. évi rendes közgyűlés, amely a tagok kis létszámú részvétele miatt határozatképtelen;

- júliusban közterületi szemétgyűjtők beszerzése a NABE helyi csoportjával közös akcióban, és azok Ábrahámhegyre szállítása;

Közterületi szemétgyűjtő

- július 11. önkormányzati és egyesületi közös bejárás az ábrahámhegyi iskola épületében a tervezett helytörténeti- és Csörgey-kiállítás elhelyezésének egyeztetése céljából;

-augusztusban elkészül Ábrahámhegy honlapja az interneten, amelyen a Fürdőegyesület is szerepel. Az Egyesület a rendelkezésére álló - régi és mai - képanyagot térítésmentesen felajánlotta a honlap színvonalának emelése érdekében;

Az ábrahámhegyi honlap kezdőoldala

- augusztus 11. újra összehívott közgyűlés, amelynek jelentős eseménye az Együttműködési megállapodás aláírása a NABE Ábrahámhegyi Csoportjának vezetőjével;

- augusztus 11 - 25. csoportos fényképkiállítás a Bernáth Aurél Galériában, amelyen összesen 11 helyi és környékbeli fotós mutatta be alkotásait;

Csoportos fényképkiállítás a Bernáth Aurél Galériában

- december 6. Mikulás-ünnepség a helybeli gyerekeknek, amely rendezvényt a fürdőegyesület anyagilag támogatott.

Ezen év eseményeihez tartozik még, hogy a Bökhegyen felépült - bár nem a korábban általunk elképzelt tervek szerint - a Vodafon jóvoltából egy gyönyörű kilátó (amely egyben távközlő állomás is). Ezt a létesítményt már átadása előtt nagy örömmel "vették birtokba" mind a helyiek, mind a nyaralók, az üdülők és a turisták. Az egyesület elhatározta, hogy tájékoztató táblákat készít annak mindegyik kilátópontjára, lerajzolva, felsorolva rajtuk a látható nevezetességeket és magassági adatokat.

A kilátóTájékoztató tábla


7. A 2003-2005. év tevékenységei


2003-ban történt:

- februárban megjelent a 2002. évi Egyesületi Tükör a TVSK vitorlás-, és a NABE Ábrahámhegyi Csoportja mellékletével, 350 példányban. A kiadványt postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a társszervezeteknek megfelelő számú mennyiségben és postáztuk a tisztelet-példányokat. A költségeket teljes mértékben saját forrásokból (támogatóink SZJA 1%-a) fedeztük.

- március 8. Az Ellenőrző Bizottság elvégezte a Fürdőegyesület 2002. évi gazdálkodásának ellenőrzését és azt rendben találta.

- március folyamán elkészült kéziratban Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület története c. összeállítás első változata két fő fejezetben (Múlt és Jelen), illusztrációkkal, mintegy 35 oldal terjedelemben, amelyet megfelelő illetékesek rendelkezésére bocsátottunk véleményezés végett.

- április 27. A vasúti állandó kiállítás képeinek pótlása, javítása, karbantartása. Ablakfüggönyök felhelyezése a váróterembe, közös elhatározással, Csalló Dezsőné kérésére és segítségével.

- május 3. Horgászverseny, halászléfőzés és anyáknapi ünnepség a strandon, amelyen a fürdőegyesületet több tagja képviselte, fényképek készültek a Hírmondó és a NABE számára.

- május 18. Vasúti aláírásgyűjtés kezdeményezése annak érdekében, hogy gyorsvonatok is megálljanak Ábrahámhegyen.

- június 7. Évi rendes közgyűlés a szokásos napirenddel és beszámolókkal, amelyen a helyi képviselőtestület kiemelt létszámmal vett részt, és a tagok kérdéseire azonnali választ adott.

- június 21-22. Az elkészült tájékoztató táblák felszerelése a Bökhegyi kilátó megfelelő pontjaira.

- június 25-27. A régi temető sírjainak (a Szt. Iván kápolna körül) dokumentálása (fényképezés, területi felmérés és az összeírás első lépései).

- június 28. Vitorlásverseny a TVSK helyi kikötője szervezésében, amelyen egyesületi tagok is részt vettek, és a polgármester részvételével zajlott a díjkiosztás.

- augusztus 6. A vasúti aláírásgyűjtés befejezése, melynek eredményeképp 750 aláírás gyűlt össze, amely dokumentációt a megfelelő időben a MÁV részére eljuttatunk.

- szeptember 6. A Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetségének (BFSz) titkári ülése, amelyen a fő téma a Balatoni Vízpart-rehabilitációs Tanulmányterv (parti sétány) megvitatása.

- november 5. Elkészült a Fürdőegyesület internetes honlapjának kiegészítése a Fürdőegyesület történetének Jelen c. részével, ami hét fejezetben egyenként olvasható, képekkel illusztrálva, a www.abrahamhegy.hu oldalon, a Fürdőegyesület menüjében.

Itt kell megemlíteni az Önkormányzat pozitív hozzáállását a civil egyesületek tevékenységét illetően, amennyiben a Testület által indított és finanszírozott honlapról lehetőséget biztosít a helyi civil szervezetek bemutatkozására és elérhetőségére.


A 2004. év fürdőegyesületi eseményei dióhéjban

Január 30. Megjelent a 2003. évi Egyesületi Tükör a TVSK vitorlás- és a NABE Ábrahámhegyi Csoportja mellékletével, 350 példányban. Ez a kiadvány a megszokottnál bővebb terjedelmű - a Fürdőegyesület története képekkel, a Jelen c. közlés miatt - ezért a költsége is nagyobb. Reméljük, megérte!

A kiadványt postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a társszervezeteknek megfelelő számú mennyiségben és postáztuk a tisztelet-példányokat. A költségeket támogatóink SZJA 1%-os felajánlásából és saját forrásokból fedeztük.

március 9. Ábrahámhegy internetes honlapja egy országos versenyben előkelő díjazásban részesült. A honlapon a Fürdőegyesület is szerepel.

március: Az Ellenőrző Bizottság elvégezte a Fürdőegyesület 2003. évi gazdálkodásának ellenőrzését és azt rendben találta.

március: Dr. Göllesz Viktorné saját készítésű festményeket ajánlott fel az ábrahámhegyi Csörgey- és helytörténeti kiállítás céljaira, a Fürdőegyesület vállalta a képek kereteztetését és annak költségeit.

május 8. Elkészült a képek kereteztetése. Az új képeket és a Dr. Göllesz Viktor által összeállított Csörgey-vándorkiállítás teljes anyagát (35 db kép) leszállítottuk és átadtuk az önkormányzat képviselőjének, a Kultúrcentrumban (a volt iskolaépületben) történő elhelyezés céljából.

május 28. Két új ábrahámhegyi képeslapot jelentetett meg a fürdőegyesület.

június 5. Elnökségi és Ellenőrzési Bizottsági együttes ülés, amelynek fő napirendi pontjai a közgyűlés és az elnökség-választás, a szavazás előkészítése, tevékenységi és gazdasági beszámoló, teendőink a Csörgey-, a helytörténeti- és a fotó-kiállítással kapcsolatban.

június 5. Évi rendes közgyűlés a szokásos napirenddel és beszámolókkal, utána új elnökség-választás. A helyi képviselőtestület ismét kiemelt létszámmal vett részt, és a jelenlévő tagok kérdéseire azonnali választ adott.

június 10. Ábrahámhegy vízpart rehabilitációs tanulmánytervének (parti sétány) egyeztetése a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal szervezésében Budapesten, a Hattyú-házban, amelyen a Polgármester Úr által küldött értesítő alapján több fürdőegyesületi tag is részt vett és kifejthette véleményét.

augusztus 2. A korábbi fotókiállítások anyagából 11 tablót átadott a Fürdőegyesület a Kultúrcentrumban rendezendő állandó kiállítás céljára.

augusztus 6. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Balogh László megtekintette a készülő Csörgey-kiállítást a Polgármester Úr és Szabó Józsefné képviselőasszony jelenlétében. A megbeszélésen a Fürdőegyesület részéről az ügyvezető és Dr. Matskási István felesége, mint rendező voltak jelen.

augusztus 8. Megnyílt a II. Csoportos Fényképkiállítás a Bernáth Aurél Galériában, amely 20-áig volt nyitva, és amelyen 10 kiállító mutatta be alkotásait.

augusztus 9-13. A Csörgey-kiállítás berendezése Dr. Matskási István és felesége által, helyi segítséget is igénybe véve.

augusztus 20. Megnyílt Ábrahámhegyen a Kultúrcentrum négy féle kiállítást bemutató termekkel, amelyek anyagához a Fürdőegyesület is hozzájárult, valamint tagjai a berendezéshez társadalmi munkával segítettek.

augusztus 28. Kárász község, az egykori fészekodúgyár helye, felajánlotta a Csörgey-vándorkiállítás bemutatásának lehetőségét októberre. Sajnos, ezt le kellett mondanunk, helyette másolati anyagokat juttattunk el számukra kiállítási célokra.

szeptember 26. Elnökségi ülés Ábrahámhegyen, amelyen megtörténik az új elnök, Dr. Medzihradszky Kálmán beiktatása. Az ülés további témái: az elnökváltozással kapcsolatos adminisztratív teendők, nyári tevékenységünk mérlege, gazdasági helyzet, a vasúti kiállítás problémája, tervek a jövő évre.

október 15. A Fürdőegyesület törvényességi vizsgálata a Tapolcai Városi Ügyészségen, ahol az Alapszabálynak megfelelő tevékenységet kellett bizonyítani.

december 18. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági ülés, melyen az évi tevékenység, a gazdasági helyzet, az ügyészségi vizsgálat eredményessége, a Tükörben közlendő témák és a 2005. évi program megvitatása került terítékre.

2005-ben tervezzük Vasútállomásunk 80 éves évfordulóját megünnepelni augusztus első hétvégéjén!


A 2005. évi fürdőegyesületi és ábrahámi események dióhéjban

január 30. Megtörtént egyesület új képviselőjének, elnökének (egyben aláírásra jogosultjának) bejelentése a Veszprém Megyei APEH-hez.

február 10. Megjelent a 2004. évi Egyesületi Tükör a TVSK vitorlás, a NABE Ábrahámhegyi Csoportja és a Nádirigó Közhasznú Egyesület mellékletével 350 példányban. A kiadványt postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a társszervezeteknek megfelelő számú mennyiségben és postáztuk a tisztelet-példányokat. A költségeket támogatóink SZJA 1%-os felajánlásából fedeztük.

Köszönjük a NABE Ábrahámhegyi Csoportja tagjainak, akik a fürdőegyesület postaköltségeinek csökkentése érdekében vállalták, hogy a NABE címére csomagban elküldött több mint 30 példányt, az ábrahámhegyi címzetteknek helyben, saját kezűleg kézbesítik.

február 17. Az APEH bejegyezte az egyesület új képviselőjét (Dr. Medzihradszky Kálmánt).

április: Az Ellenőrző Bizottság a könyveléssel megbízott munkatárs jelenlétében elvégezte a Fürdőegyesület 2004. évi gazdálkodásának ellenőrzését és azt rendben találta.

május 1. Horgász- és halászléfőző verseny a strandon (szervezés a NABE részvételével), délután a gyerekek Anyák-napi ünnepsége a szülők számára.

május: Az egyesület ügyvezetője az ábrahámhegyi könyvtár rendelkezésére bocsátotta az elmúlt tíz év alatt összegyűjtött ábrahámi vonatkozású újságcikk-gyűjteményét másolás és dokumentálás céljára.

május 20. Konferencia Siófokon "Éghajlatváltozás - Balaton - alkalmazkodás" címmel a BFSZ, a BFT, a BSZ és egyéb szervezetek rendezésében, komoly szakemberek részvételével és előadásában.

június 4. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági együttes ülés, amelynek napirendi pontjai a Tükör c. kiadvány szükségessége, tevékenységi és gazdasági beszámoló, a társegyesületek hozzászólásai, a balatoni motorcsónak-használat újraengedélyezésének véleményezése, a vasúti jubileumi ünnepséggel kapcsolatos teendők.

június 4. Évi rendes közgyűlés a szokásos napirenddel és beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak (Tükör, motorcsónak, vasúti jubileum) közgyűlési megbeszélése. A helyi képviselő testület ez alkalommal nem képviseltette magát, így helyi, üdülőtulajdonosi problémák megbeszélésére hivatalosan nem került sor.

július eleje: A Balatoni Nemzeti Park és az MME Veszprémi csoportja (ifj. Sági Károly, Kenéz István) szervezésében lebontották a múlt évben elkészített Csörgey-kiállítást a Kulturális Centrumban, és új anyagok ajándékozásával bővítették.

Csörgey-kiállítás

július 11. Elkészült az ábrahámhegyi megállóhely épületének különböző állapotait bemutató vasúti jubileumi képeslap 300 példányban.

vasúti jubileumi képeslapvasúti jubileumi képeslap

augusztus 6. 80 éves vasúti jubileumi ünnepség Ábrahámhegyen, a vasútállomáson, a Fürdőegyesület és az Önkormányzat közös rendezésében, - kétnapos vasúti ajándékvásár.

80 éves vasúti jubileumi ünnepség Ábrahámhegyen

augusztus 12. A Balatoni Nemzeti Park megnyitotta az átrendezett és felújított Csörgey-kiállítást Ábrahámhegyen a Kulturális Centrumban.

Csörgey-kiállítást Ábrahámhegyen a Kulturális CentrumbanCsörgey-kiállítást Ábrahámhegyen a Kulturális Centrumban

augusztus 12. Csörgey Titusz születésének 130. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Tapolcán a temetőben az MME Veszprémi csoportja által felújított síremléknél.

Csörgey Titusz születésének 130. évfordulójaCsörgey Titusz születésének 130. évfordulója

augusztus 16. Megjelent "Ábrahámhegy vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról" szóló 27/2005. sz. TNM rendelet.

szeptember: Bontják a COOP-üzlet - az egykori Tar-féle penzió - épületét.

október: Megérkezik az egyesület számlájára az APEH által átutalt SZJA 1 %-os támogatási összeg (203.033 Ft).

november: Már építik a COOP üzletének új épületét.

december: Újabb összeg (13.450 Ft) érkezik az egyesület számlájára az APEH átutalásában az SZJA 1 %-os támogatásaként.

december 17. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági ülés, melyen az évi tevékenység és a gazdasági helyzet megvitatásán kívül határozatok születtek több témában (támogatások, Csörgey-kiállítás, Fotókiállítás, honlap-frissítés.

Az Ábrahámhegyi Képviselőtestületet továbbra is köszönet illeti, hogy lehetőséget biztosít saját hatáskörben fenntartott honlapján a Fürdőegyesület információinak közlésére. A Fürdőegyesület történetének a Jelen eseményeiről - most már 2005-ig - szóló nyolc fejezete továbbra is olvasható ezen a címen, képekkel illusztrálva.


8. A 2006-2012. év tevékenységei

2006-os év tevékenységei

2007-os év tevékenységei

2008-os év tevékenységei

2009-os év tevékenységei

2010-os év tevékenységei

2011-os év tevékenységei

2012-os év tevékenységei