Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy - Faliújság, avagy 2017. évi hírek, tájékoztatók...

(A híreket, tájékoztatókat olvashatják itt megjelenésük sorrendjében.)

Lakossági zöldhulladék gyűjtése

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

2017. április 1-től a zöld hulladék elhelyezésére a Regionális Hulladékkezelő Központban kialakított Hulladékudvar áll rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül átveszik.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a Hulladékudvarban kihelyezett konténerekbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül).

A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

Hulladékgyűjtő udvar (8308 Zalahaláp, hrsz. 010/42) nyitva tartása:

Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

Szerda:7:00-től – 18:00-ig.  

Ábrahámhegy, 2017. 04. 10.


Tájékoztatás a lomtalanításról

Tisztelt Polgárok! Társaságunk, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ez évben is térítésmentesen gondoskodik a lakossági nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról. Ettől az évtől lehetőség van az elektronikai hulladékok gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve.

Gyűjtés helye: Ábrahámhegy Iskola utca tűzoltó park 2017. május 15. (hétfő)

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 04. 06.


Tájékoztató a kéményseprő-ipari változásokról

A gazdálkodó szervezetek székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett magántulajdonú ingatlanok esetében az ellátást Veszprém és Zala megyében is a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vette át.

A fenti kategóriába nem tartozó ingatlanok vonatkozásában viszont megszűnt az automatikus- sormunkaszerű – ellátás.

Ezen ingatlanok tulajdonosai megrendelés útján kötelesek gondoskodni az időszakos kéményellenőrzések elvégeztetéséről!

Az előírt ellenőrzéseket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatóval lehet elvégeztetni.

Fontos kiemelni, hogy azon magántulajdonú – és nem társasházban lévő – ingatlanok tulajdonosai is a fenti módon kötelesek eljárni, ahol egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság, egyesület stb. székhelye, telephelye, fióktelepe van bejegyezve.

Cégünk – a zalaegerszegi székhelyű Lángőr‘94 Kft. – 1994 óta kéményseprő- ipari szolgáltatással foglalkozik, és 2016. október 1-től Veszprém és Zala megyék területére is hatósági bejegyzésre került gazdálkodó szervezetek ellátására jogosult kéményseprő-ipari szolgáltatóként. A kéményseprő-ipari szolgáltatást érintő változásokról, szolgáltatásainkról és azok megrendelési módjáról a www.langor94.hu oldalunkon találhatók bővebb információk.

Ábrahámhegy, 2017. 03. 29.


Óvodai beiratkozás

Óvodai általános felvételi időpont 2017/2018. nevelési évre Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2017/2018. nevelési évre a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

2017. április 24. 8.00-11.30 óráig
2017. április 25. 8.00-11.30 óráig
2017. április 26. 11.30-16.00 óráig

A beíratás helye: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda, Révfülöp Óvoda köz 20.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 03. 21.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 04-05 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 04. havi tájékoztató

2017. 05. havi tájékoztató

Ábrahámhegy, 2017. 03. 20.


Rendőrségi fórum

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. 03. 27-én 17.00 órakor a kultúrházban a Tapolcai Rendőrkapitányság fórumot tart a köz-, közlekedésbiztonsággal és bűnügyi helyzettel kapcsolatban.

A lakosság megjelenésére számítunk.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Ábrahámhegy, 2017. 03. 16.


Iskolai beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 08.00-19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 08.00-19.00 óráig

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 03. 16.


Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen az alábbi helyen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Ábrahámhegy, 2017. 03. 10.


Gallyazás - E.ON

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez
úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E.ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt
gallyazási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózaton gallyazási és
nyiladéktisztítási munkálatokat végzünk az EON hálózaton.

Tulajdonosi értesítő >>

Gallyazási értesítő >>

Gallyazási értesítő >>

Ábrahámhegy, 2017. 03. 09.


Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Ábrahámhegy, 2017. 01. 31.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 02-03 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 02. havi tájékoztató

2017. 03. havi tájékoztató

Ábrahámhegy, 2017. 01. 24.


Felhívás jégen tartózkodás szabályaira

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a jégen tartózkodás alábbi szabályaira:

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:  
a) állóvizeken - éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, - járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, - kikötők és veszteglőhelyek területén,
b) folyóvizeken.

Aki a jégen 1m2-nél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. Ezeket a kordonokat soha ne közelítsük meg! Veszélyes!

Felhívjuk a figyelmet, hogy  Ábrahámhegy közigazgatási területén nincs korcsolyázásra alkalmas terület kijelölve. A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat!

A strand adottságait figyelembe véve fokozottan felhívom a figyelmüket, hogy a Balaton egyes szakaszain a jég vastagsága balesetveszélyes, sportolásra alkalmatlan!

Kérem, hogy a strandokon történő tartózkodásuk alkalmával a fentiekre legyenek tekintettel!

Tisztelettel:
Wolf Viktória jegyző

Ábrahámhegy, 2017. 01. 10.


DRV tájékoztató - elfagyások megelőzése

Az elmúlt napok tartósan fagyos időjárása miatt ügyfélszolgálatunkra rendkívül sok hibabejelentés érkezett és érkezik jelenleg is mérőelfagyás miatt, melynek köszönhetően vonalaink leterheltek, sok esetben hosszas várakozás után tudják csak diszpécser kollégáink fogadni a felhasználók bejelentéseit, amely miatt felhasználóink türelmét és megértését kérjük!

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 01. 10.


Közszolgáltatási díj számlázása

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó heti rendszerességgel elszállított háztartási hulladék valamint háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, illetve egyéb települési hulladék tekintetében közszolgáltatási díjszámla kibocsátására nem jogosult, ezért közszolgáltatási díjat az 2016. április 1-jét követően nyújtott szolgáltatások után nem szedhet be.

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 01. 06.


Tájékoztató a kéményseprés 2017. évi tervezett időpontjáról

A sormunka elvégzésének tervezett időpontja Ábrahámhegyen: 2017. július 6.

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége.

Bővebb információ

Ábrahámhegy, 2017. 01. 06.