Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal - tevékenységek

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A Hivatal alaptevékenysége:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Ábrahámhegy, Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld és Szentbékkálla települések vonatkozásában.

Szakfeladatok:

Szakágazat: 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladatcsoport: 84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladatok:

8411141 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8411151 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8411161 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

8411181 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

Szakfeladatcsoport: 84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység

helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Szakfeladatok:

8411261 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Szakfeladatcsoport: 84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása

Szakfeladatok:

8411331 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Szakfeladatcsoport: 84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különböző szintjein

Szakfeladatok:

8411731 statisztikai tevékenység

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem lát el.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

- Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla;

- Kővágóörsi Napközi Otthonos Óvoda;

- Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál);

- Szociális Szolgálat (Révfülöp);

- Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda.